Izbornik

Kontakt info

e-mail: vodoservis.mate@gmail.com

Telefon:021/240-478

Dežurni telefon 0-24h: 091-432-1173


Popis zgrada sa ugrađenim vodomjerima na daljinsko očitavanje

- A.B.Šimića 2,4,7,9a,18,34,36,40,48,50,52,54,56,58,60,Split
- A.G.Matoša 1/1,8,10,38,51,59b,Split
- A.G.Matoša 33a,Okrug gornji
- Andrićeva 1,Split
- Antuna Mihanovića 9,31a,37c,42d,50b,59,Split
- Bana Berislavića 10,16,Split
- Bana Josipa Jelačića 47b,c,c,Slatine
- Bana Jelačića 8,Dugi rat
- Barišići 1,Solin
- Banica 22,Podstrana
- Benkovačka 3,5,11,Split
- Barakovićeva 12,Split
-       Bernarda Vukasa 44,Split
- Biokovska 6,Split
- Biogradska 8,Split
-       Bihaćka 11,Split
-       Bijankinijeva 4,Split
- Braće Radić 41a,Mravince
- Brce 1,Kaštel Novi
- Branimirova obala 4,Split
- Carrarina poljana 1,3,Split
- Cesarćeva 4,Split
- Cesta Dr.Franje Tuđmana 109,K.Sućurac
-       Cesta Dr.Franje Tuđmana 808,K.Lukšić
- Cetinska cesta 2,Omiš
-       Cosmijeva 4,7,Split
- Četvrt ribnjak 5,10,11,Omiš
- Četvrt kralja Zvonimira 1,2,3,5,8,Omiš
- Četvrt vrilo 2,3,5,9,Omiš
- Četvrt Žarka Dražojevića 6,7,8,12,15,Omiš
- Dubrovačka 25,55,Split
- Dinka Šimunovića 16,Split
- Drniška 10,Split
- Dobrilina 8,13,17,Split
- Don Frane Bulića 53, 58b,70c,Solin
- Domovinskog rata 7,12,17,30,40,Solin
- Domovinskog rata 13,Split
- Domovinskog rata 17a,17e,17f,17g,17h,87,Strožanac
- Don Ivana Vuletina 7,9,Kaštel Novi
- Domovinske zahvalnosti 74,Arbanija
-       Dominisova 9,Split
- Dražanac 6,48,Split
- Dr.Franje Tuđmana 5,6,17,Solin
- Duvanjska 3,4,Split
- Doverska 26,35,Split
- Držićeva 13,Solin
- Držićeva 2,9,Split
-       Drvenička 23,Split
- Fošal 10,Omiš
- Fra Stjepana Vrlića 4,6,8,10,16,Omiš
- Franje Račkog 4,Split
- Gajeva 2,8,11,18,Split
-       Gašpina mlinica 42d,Solin
- Getaldićeva 9,10,17,26,30,Split
- Gundulićeva 8,24,Split
- Gupčeva 13,Split
- Gospe u siti 1,5,85b,85c,Strožanac
- Gospino 10,Okrug gornji
- Gospinica 25,Split
- Gradišćanskih hrvata 13,Split
- Hektorovićeva 38,Split
- Hektorovićeva 48,52,Solin
- Hercegovačka 34,54,58,70,80,84,88,102,118,126,Split
- Hrvatske mornarice 1d,1f,1g,Split
- Hrvatskih iseljenika 2,Split
-       I.Meštrovića 84,84c, Split
- Iločka 15,19,21,Split
- Ivana Rendića 3,10,23,25,26,27,43,45,47,49,Split
- Ivankova 40,Stobreč
- Istarska 9,19,Split
- Jadranska 16,18,20,Dugi rat
- Joke Kneževića 1,2,4,6,8,10,12,Omiš
- Jeretova 1,2,12,Split
- Jobova 6,8,14,Split
-       Josipa Jovića 17,19,21,Split
- Karlovačka 1,Split
- Karamanova 5,Split
- Katunarićeva 24,Split
-       Katarine Zrinski 3,Split
-       Kaštelanova 6,Split
-       Klovićeva 16a i 16b,Split
-       Koludrovac 22,24,26,Kaštel Štafilić
- Kranjčevićeva 2,23,24,29,31,Split
- Kralja Zvonimira 14b,Solin
- Kralja Zvonimira 20,25,27,65a,89,Split
-       Kralja Zvonimira 87a,b,c, Solin
-       Kralja Krešimira 72,K.Kambelovac
-       Kralja Zvonimira 16,Okrug
- Krbavska 19,Split
- Krešimirova 145,Vranjic
- Kroz Smrdečac 33,Split
- Krležina 24,26,33,Split
- Lička 6b,Split
- Lučićeva 4,17,Split
- Luke Botića 28,Solin
-       Lovretska 6,23,Split
- Makarska 2,4,6,Split
- Maslinska 22,24,26,Split
- Matice Hrvatske 8,10,27,29,Split
-       Matoševa 165b,Solin
-       Marulovo 2a i 2b,Okrug
- Mažuranićevo šetalište 3,13,19,43,45,49,61,63,65,Split
- Miljenka i Dobrile 2,Kaštel Lukšić
- Meštrovićevo šetalište 4,Split
- Mezanovci 14,Klis
- Mosećka 12,26,30,34,44,72,Split
- Mostarska 46,Split
-       Mosorska 7,Kaštel Gomilica
- Nazorov prilaz 1a,Split
- Njegoševa 3,Split
- Osječka 22,24a,24,26,Split
- Osječka 1,2,Kaštel Gomilica
- Paraćeva 78,80,84,Split
- Papandopulova 7,16,21,23,25,27,28,29,31,Split
- Pazdigradska 19,55,59,61,Split
- Palmontićeva 10,12,Split
- Petra Krešimira IV 40,46,50,58a,Solin
- Petravićeva 20,31,Split
- Poljička cesta 1a,2,4,5,13,21,Split
- Pojišanska 15,18,25,Split
-       Podstinice 48,K.Gomilica
- Pri Sela 12,Vranjic
- Prilaz braće Kaliterna 2,Split
- Plinarska 12,Split
- Prvih Hrv.Redarstvenika 20,Split
- Prolaz Ivana Lozice 4,Split
- Pujanke 26,69,Split
- Punta 5,Omiš
- Put Skalica 5,7,10,11,12,15,17,Split
- Put Skalica 9,10,Omiš
- Put Duilova 4a,6a,6c,Split
- Put Glavice 4a,Kaštel Sućurac
-       Put Gradine 90, 90/2,Čiovo
- Put Plokita 10,25,51,85,Split
- Put Radoševca 13,14,30,32,Split
- Put sv.Lovre 18c,39,37,Kaštel Lukšić
- Put sv.Josipa 28,30,Kaštel Novi
- Put Vrila 5,9,Omiš
- Put Firula 8,57,Split
- Put Žnjana 8a,10b,27d,43,45,Split
- Put Mekovića 12a,12b,12c,12d,Okrug gornji
- Požeška 4,Split
- Riječka 4,16,18,Split
- Ruđera Boškovića 5,7,9,20,22,26,28,Split
-       Roosweltova 47,Split
- Sarajevska 44,46,Split
- Savska 9,Split
- Sela 16a,Kaštel Sućurac
- Sinjska 3,Split
- Slavonska 2,Kaštel Stari
- Skradinska 1,Split
- Stjepana Radića 24,Solin
-       Stjepana Štafileja 10,K.Novi
- Smiljanićeva 10a,24b,Split
- Slavićeva 41,Split
- Starčevićeva 24b,25,28,Split
- Stepinčeva 14,17,19,23,37,49,53,63,65,79,Split
-       Slavonska 17,Split
- Sv.Mihovila 5i,5b/1,26,Dugopolje
-       Sukoišanska 10,15,Split
-       Supilova 12,Split
- Šibenska 19,21,23,53,Split
- Šubićeva 2,Split
- Šižgorićeva 3,5,6,22,Split
- Šime Ljubića 3,10,13,14,Split
-       Šoltanska 24,Split
- Table 2,6a,15,Split
- Tadinac 8,Kaštel Štafilić
-       Teslina 19,Split
- Tršćanska 21,33,53,Split
- Tijardovićeva 6,8,Split
- Tolstojeva 18,Split
- Trg Hrv.brat.zajednice 2b,Split
- Trg Mihovila Pavlinovića 7,Split
- Trg Ivana Raosa 1,Omiš
- Trg Kralja Zvonimira 7,Dugi rat
- Trenkova 34,Split
- Trondheimska 16,33,35,37,Split
- Tudorski put 9a,9b,Okrug
- Tučepska 4,6,Split
- Ulica Slobode 32,36,40,Split
- Uskočka 14,Split
-       V.Lisinskog 2,Split
- Velebitska 9,18,65,67,89,Split
- Vrančićeva 2,4,6,7,Split
-       Vidilica 10,Split
- Vinkovačka 1,5,27,35,Split
- Vinogradska 47,51,55,57,61,62,76,Split
- Viška 6,11,19,Split
- Vinka Draganje 26,Split
- Vladimira Nazora 2,3,4,5,6,7,9,Omiš
- Vukovarska 10,30,49,75,135,164,Split
- Vukovarska 9,11,Trogir
- Vukasovićeva 8,Split
- Vojka Krstulovića 7,25,Split
-       Vrazova 11,Split
-       Zagrebačka 19,Split
-       Zgon 15,Solin
- Zrinsko-Frankopanska 6,12,22,Split
-       Zvonimirova 81,Podstrana
- Žnjanska 2,4,6,8,10,Split
- 15. studenog 1,Split

  Trenutno ugrađujemo:
  zgr.br.506: Mosećka 32,Split